Ke liên kết thanh nhôm

Liên hệ

Mô tả

 

phụ kiện liên kết các góc của hệ đèn thanh nhôm định hình
phụ kiện liên kết các góc của hệ đèn thanh nhôm định hình

Để có được một hệ đèn led thanh nhôm định hình. Thì  không thể thiếu các phụ kiện liên kết. Đặc biệt các loại ke góc, ke nối thanh…

Ke góc liên kết hệ nhôm định hinh

Ke góc liên kết hệ nhôm định hinh

Ke góc liên kết hệ nhôm định hinh
Ke góc liên kết hệ nhôm định hình